banner
Skip Navigation Links

                    Page of the Page
 

Mã hàng: MH01
Tên hàng: DÂY CHUYỀN
đ/ : SỢI
Gía hàng: 12000000
Mô tả: DÀI 30CM

Số lượng:


Mã hàng: MH02
Tên hàng: NHẪN KIỂU
đ/ : CHIẾC
Gía hàng: 1300000
Mô tả: ĐK 3CM

Số lượng:


Mã hàng: MH03
Tên hàng: LẮC TAY
đ/ : VÒNG
Gía hàng: 1000000
Mô tả: ĐK 6CM, CÓ ĐÁ

Số lượng:
   
 
Web hosting by Somee.com